BNL MD

Mandal

Veileder for bevaringsområdene

Denne veilederen henvender seg både til erfarne og mindre erfarne fagfolk og huseiere.

Veilederen vil være supplerende for gjeldende Reguleringsplan for Mandal sentrum samt andre områder som er omfattet av
reguleringsplaner med formål bevaring.

Bygningstyper og bygningsdeler er omtalt i egne kapitler, og slik at veilederen kan brukes til oppslag.

Last ned: Veileder for bevaringsområdene - Mandal

mandal-veileder-bevaringsomraadene-1.jpg
;
;