BNL MD

Mandal - Bygge og bo

i bydeler med reguleringsformål: "Spesialområde til bevaring"

Planens formål er å bevare og til dels gjenopprette den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og det særpregede bygningsmiljøet i området.

Mandal fikk sin første reguleringsplan med formål bevaring i 1984, og var blant de første kommunene i landet som iverksatte en slik plan.

Bestemmelsene i planen stiller blant annet krav om at ny bebyggelse får dimensjoner, utforming og materialbruk som harmonerer med det eksisterende bygningsmiljøet.

Veilederen inneholder gode råd for deg som bor, eller har kjøpt hus, i bevaringsområdet.

 

Last ned Pdf: Mandal - Bygge og bo i bydeler med reguleringsformål "Spesialområde til bevaring"

;
;