Den verdifulle kystkulturen

Nordland

Med kulturarven som ressurs for utvikling.

Nordland fylkeskommune har gjennomført et verdiskapingsprogram for kulturminner, Den verdifulle kystkulturen i Nordland, i perioden 2005-2010. Satsingen har vært pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapingsprogrammet på området, igangsatt av Miljøverndepartementet og drift et av Riksantikvaren.

Lofoten og Vega var prosjektområder frem til utvidelse av området i 2009. Da ble Rognanfjæra, Nyksund, Meløygården og Kjeøy handelssted innlemmet i satsingen. Målet med utvidelsen var å teste hvordan erfaringer og metodikk fra hovedprosjektområdene kunne overføres til øvrige deler av fylket.

Last ned Pdf: Rapport - Den verdifulle kystkulturen i Nordland - med kulturarven som ressurs for utvikling

Den verdifulle kystkulturen i Nordland-1.jpg