Kvadraturen

En interaktiv byvandring

Oslo Museum og Byantikvaren i Oslo har laget en interaktiv byvandring i kvadraturen. 

Les mer om områdets historie, fortellinger om mennesker og hendelser i området og hvordan bygniger og grøntarealer vernes og utvikles.

Ikke minst byr sidene på artikler om arkitekturen og de viktigste stilperiodene for Kvadraturen. 

Du kan også skrive ut brosjyren "En rundtur i kvadraturen", ta den med deg og oppleve kvadraturen til fots!

Se interaktivt kulturminneatlas over Kvadraturen

Kart over Kvadraturen i Oslo. Ill: Byantikvaren i Oslo og Oslo Museum
Kart over Kvadraturen i Oslo. Ill: Byantikvaren i Oslo og Oslo Museum