Hitra

Byggeskikk og tradisjoner

Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen.

Byggeskikk er kystkultur - og kystkultur er næring

Tradisjonelt har bebyggelsen på Hitra vært plassert nært til sjøen både av praktiske og sosiale grunner. Ved plassering av husene ble det tatt hensyn til bruken, terrenget, vær og vind. Materialbruk og detaljer ble formet av tigjengelige byggematerialer og lokal tradisjon.

Veilederen er utarbeidet av Hitra kommune.

Last ned Byggeskikk og tradisjoner. Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen

Byggeskikkveileder-Hitra-kommune-1.jpg (1)