Hadeland og Land

Byggeskikkveileder

Byggeskikkveilederen skal gi økt forståelse for vern av bygninger og deres fysiske miljø.

Vi ønsker at veilederen skal skape interesse for utvikling av "god byggeskikk" ut fra dagens krav og behov til utforming og funksjoner. Det ligger store utfordringer i vern av norsk byggeskikk og for videreutvikling av den. Dette er et felles ansvarsområde, hvor det offentlige og private må spille på lag.

Denne byggeskikkveilederen for Hadeland og Land er et produkt av prosjektet "Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland" som ble satt i gang av Oppland Fylkeskommune i 2002.

Innhold:

  1.  Innledning
  2.  Byggeskikk i en geografisk, historisk og samfunnsmessig  sammenheng
  3.  Byggeskikk i praksis
  4.  Gode råd og rådgivere
  5.  Eksempler på viktige kulturmiljøer

Last ned Pdf: Byggeskikk - en veileder for Hadeland og Land

Byggeskikkveileder for Hadeland og Land-1.jpg