Seter- og fritidsbebyggelse

Utvikling av byggeskikk i Gausdal

Begrepet byggeskikk brukes om det som faktisk bygges i et område og er ofte et resultat av en tradisjon der ulike løsninger og produkter er prøvd ut.