BNL MD

Farsund by - Byggeskikkveileder

Vest-Agder har fire historiske byer, og med dette har tre av dem – Mandal, Flekkefjord og Farsund – fått sin egen veileder. Hver av de historiske byene har sin fortelling og sitt særpreg.

Ramsalt sjø, fiskeri og skipsfart dannet grunnlaget for Farsunds vekst tidlig på 1600-tallet. Ytterst mot havgapet klorer den lille, hvite sørlandsbyen seg fast i terrenget, nesten som en klyngelandsby fra forhistoriske tider. Ikke ulikt mange av de andre byene langs sørlandskysten er Farsund en selvgrodd by, vokst frem med fiskeri-  og  handelsvirksomhet  som  det viktigste grunnlaget. Byen hadde sin storhetstid på 1700-tallet da Jochum Brinch Lund  bygde  opp  sitt  handelsimperium.  Hans investeringer og satsinger gjorde at Farsund i 1795 fikk kjøpstadsprivilegium. Kaperfarten  under  napoleonskrigene  på begynnelsen  av  1800-tallet  økte  byens rikdom. Farsund er i sin mangfoldighet et resultat av denne rikdommen. En tragisk bybrann i 1901 førte til at mange av byens vakre trebygninger gikk tapt.

Gjenoppbyggingen av byen gikk raskt, og resultatet ble en mer strukturert by med bredere  og  rettere  gater,  gitte  kvartals størrelser  og  maksimale  gesimshøyder. Fremdeles er byen kjent for sine trange
trappegater som i enda større grad særpreget byen før brannen. De kulturelle påvirkningene har vært mange og har bidratt til å gi byens dens særpreg, opprinnelig med sine mange, smale passasjer fra sjøen og oppover i terrenget, karakteristisk med sine trappeløp som klatrer opp gjennom den bratte byen og sine skifertak.  Byen  er  preget  av bybrannen, som resulterte i en by stilistisk delt i to, med jugendstil og sveitserstil. Med sine etter hvert mange hvitmalte hus, trange gateløp og nærhet til havet minner Farsund  om  resten  av  sørlandsbyene,  men
skiller seg ut ved ikke å være en empireby. I nasjonal sammenheng utmerker den seg ved å være den siste trebyen som ble bygd opp igjen før murtvangsloven kom i 1904.

De  historiske  byene  opplever  et  stort utviklingspress  som  følge  av  den  sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. Kunnskap om vedlikehold og restaurering og bevissthet omkring hvilke kulturskatter som omgir oss, bidrar til å ta vare på verdiene omkring oss. Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om å utarbeide en veileder for byen.

Veilederen inneholder både informasjon  om  byens  historie,  de  ulike bygningene  og  de  arkitektoniske  stilene som særpreger byen og gir råd og veiledning om hvordan man best kan ta vare på bygningene. De historiske byer er en av fylkeskommunens satsinger, med mål om å revitalisere byene ved å legge til rette for både bruk og bevaring, slik at byene både beholder sitt særpreg og forblir attraktive steder å bo.

Veilederen er også ment å gi huseiere kunnskap om og inspirere til vern og vedlikehold av bygningene, som gjør de tradisjonsrike kystbyene til det de er. Måtte veilederen inspirere til at Farsund by forvaltes og tas vare på en god måte slik at byen også i fremtiden fremstår som den fargerike og flotte byen den er.

 

Veilederen finner du her! 

Byggeskikkveileder Farsund.JPG
;
;