#

Kulturvernkontoret Bærum kommune

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum

Kulturvernkontorets arbeidsoppgaver

  • Gi uttalelser i byggesaker og plansaker som berører kulturminner.
  • Sikre bevaring av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer
  • Samarbeide med lokale organisasjoner og velforeninger i saker som gjelder kulturminner
  • Fordele tilskudd til museer og kulturvernorganisasjoner
  • Ajourføring, oppdatering av Bærum kommunes kulturminnedatabase.
  • Navnesaker
Nettside
Adresse
Postboks 700 1304 SANDVIKA
Telefon
67 50 40 50