#

Byantikvaren i Trondheim

Byantikvarens hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Trondheim. Byantikvaren gir råd til eiere av eldre hus og er behjelpelig med å bidra til å finne ut av bygningers historie.

Byantikvaren er:

  • kommunens faglige rådgiver innen kulturminnevern.
  • en avdeling i Enhet for kart og arkitektur, som ligger innenfor byutviklingsområdet i Trondheim kommune. 
  • bemannet med arkitekter og historikere som har kompetanse og erfaring innen kulturminnevern

Byantikvaren vurderer antikvariske og kulturhistoriske aspekter ved en stor del av byggesakene i Trondheim. Vi er da rådgivende både overfor publikum og Byggesakskontoret. Tiltakshaver eller ansvarlig søker kan også ta kontakt med Byantikvaren i forkant av en byggesak for eventuell avklaring og forhåndsuttalelse.

Besøksadresse er: Kjøpmannsgata 36, Trondheim

Nettside
Adresse
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
Telefon
72 54 25 00