#

Byantikvaren i Stavanger

Byantikvaren arbeider for å ta vare på Stavangers kulturarv. Byantikvaren skal gi uttalelser til planer for å sikre at objekter eller områder som inngår i kommunens kulturminneplan, eller vurderes som verneverdige, reguleres til bevaring 

Byantikvaren skal også informere om historisk bakgrunn, fotografier, tegninger og kart, rehabilitering, leverandører, låne- og tilskuddsordninger, med mer.

Adresse
Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon
51 50 70 90