Vinter på Røros. Foto: CEWG
Vinter på Røros. Foto: CEWG

Byantikvaren i Røros

Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

I 1980 ble Røros som andre industristede, innskrevet på UNESCOs liste over Verdens Natur- og Kulturarv. En viktig begrunnelse for innskrivinga var den sammenhengende og godt bevarte trehusbebyggelsen. I 1993 gjorde ICOMOS Norge den første evalueringa av verdenskulturminnet Røros bergstad. I rapporten skriver kommisjonen blant annet: «Restaurering av hovedbygninger synes å ha blitt vektlagt. Gårdsrom har fått mindre oppmerksomhet og et stort antall uthus er i dårlig forfattning etter at tradisjonell bruk er opphørt.» To år etter, i 1995, ble det etablert et istandsettingsprosjekt av uthus ute av bruk inennfor vernesona på Røros.

Uthusprosjektet ble etablert i 1995 som et istandsettingsprosjekt av uthus innenfor bergstaden Røros. Prosjektet eies og drives av Røros kommune. Se uthusprosjektets hjemmeside

Nettside
Adresse
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Telefon
72 41 94 00