Moss
Moss

Byantikvaren i Moss

Byantikvaren er Moss kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern. 

Nettside
Adresse
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon
69 24 80 00