BNL MD
Moss
Moss

Byantikvaren i Moss

Byantikvaren er Moss kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern. Byantikvaren har ansvar for registrering og vurdering av kommunens kulturminner og gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer.

Nettside
Adresse
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon
69 24 80 00