BNL MD
Levanger. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren
Levanger. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Byantikvaren i Levanger

Levanger har 31 fredede bygninger med blant annet Norges eneste intakte kavalerileir, samt 1260 SEFRAK-registrerte bygninger.

Byantikvaren bidrar med kulturminnekompetanse og er en premissleverandør i plan- og byggesaker. Byantikvaren lager og følger opp kulturminneplaner og andre typer planer som fremmer kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Adresse
Postboks 130, 7601 Levanger
Telefon
74 05 25 00
;
;