Davehuset på Vibrandsøy i Haugesund Foto: Trygve Eriksen jr.
Davehuset på Vibrandsøy i Haugesund Foto: Trygve Eriksen jr.

Byantikvaren i Haugesund

Byantikvaren er kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

I Haugesund kommune er det Trygve Eriksen jr. som er byantikvar. Han arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Nettside
Adresse
Postboks 2160, 5504 HAUGESUND
Telefon
52 74 30 00