Gult trehus, Fredrikstad. Foto: Marte Boro
Gult trehus, Fredrikstad. Foto: Marte Boro

Byantikvaren i Fredrikstad

Byantikvaren er Fredrikstad kommunes antikvariske faginstans, som står ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning.

Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av kulturhistoriske bygg og arkeologiske kulturminner, og skal bidra til at Fredrikstad kommunes historiske kulturlandskap og egenart ivaretas.

Nettside
Adresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Telefon
69 30 60 00