Strandgata i Egersund. Foto: Byantikvaren i Eigersund
Strandgata i Egersund. Foto: Byantikvaren i Eigersund

Byantikvaren i Eigersund

Byantikvarens oppgave er å sette fokus på kulturminner og miljøer i kommunen. Byantikvaren kan tilby råd om behandling av eldre eller særpregede bygninger og anlegg ved istandsetting, tilbakeføring eller endring.

I dag fremstår Egersund by med en av de best bevarte trehusbebyggelsene i Norge. Store deler av byområdet er nå regulert til antikvarisk spesialområde. Langs "Strånnæ" og inn i sentrum av byen er den gamle trehusbebyggelsen som ble satt opp etter brannen i 1843 intakt.

Nettside
Adresse
Lerviksgården, 2. etg
Telefon
51 46 83 18