Bryggen i Bergen. Foto: Sigrid Solheim Murud
Bryggen i Bergen. Foto: Sigrid Solheim Murud

Byantikvaren i Bergen

Byantikvaren er kommunens antikvariske faginstans, og står faglig ansvarlig for kommunens kulturminneforvaltning. Byantikvaren gir faglige råd til Etat for byggesak og private planer, samt vurderer rutinemessig alle arealplansaker. 

Byantikvaren skal som Bergen kommunes faginstans i antikvariske spørsmål, bidra til at Bergens historiske kulturlandskap og egenart ivaretas, og at byen opprettholder sin status som historisk bykjerne.

Nettside
Adresse
Postboks 7700, 5017 BERGEN
Telefon
55566508