#

NIKU

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner. Instituttet driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører.

Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet, og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som:

•    Arkeologiske undersøkelser
•    Bygningshistorie, -bevaring og -tilpasning
•    Konservering
•    Kulturminner og klimaforandring
•    By og byutvikling
•    Kulturlandskaper og kulturmiljøer
•    Nordområde og urfolk
•    Utvikling av teknologibaserte metoder, som støtte for forskning og forvaltning
•    Kulturminneforvaltning og virkemidler

Nettside
Adresse
Postboks 736, Sentrum N-0105 OSLO
Telefon
23 35 50 00