BNL MD
Foto: Akershus bygningsvernsenter

Slik spikrer du kledningen riktig

Hvordan kledningsbord spikres har noe å si for både varighet og utseende. Frem til 1850-tallet festet man ofte kledningen med treplugger. I årene som fulgte ble jernspikeren enerådende. I dag er det mange som bruker spikerpistol når kledningen skal opp. 

Ulike typer spiker

Spiker av jern har vært i bruk siden middelalderen. Men jernet var kostbart og produksjon av smidd spiker var arbeidsintensivt. Frem til rundt 1850 var det derfor ikke uvanlig å feste kledningen med treplugger. Christiania Spigerverk ble grunnlagt i 1853 og lagde i begynnelsen kaldsmidde spikre. Etter klipping ble emnet smidd for hånd i kald tilstand. Fra 1855 ble spikrene varmsmidd maskinelt. Frem til slutten av 1800-tallet dominerte den klipte spikeren. Som navnet antyder, ble den klipt ut av et stykke flattjern og fikk en konisk form. 

Trådspikeren hadde vært på markedet siden 1850, men først rundt århundreskifte ble den vanligere og etterhvert nesten enerådende fra 1930-årene. Trådspikeren produseres ved at en firkantet, rund eller skarpkantet ståltråd deles i lengder, blir påslått et hode og slipes. Den får samme dimensjon i hele sin lengde. Varmgalvanisert spiker var ikke vanlig før 1945.  

Klipt spiker smalner av mot tuppen. Dette har flere fordeler. Foto: Larvik museum
Klipt spiker smalner av mot tuppen. Dette har flere fordeler. Foto: Larvik museum

Trådspikeren har en jevn tykkelse og et hode som er flatt. Den jevne formen gjør at den lett kryper ut. Når bordet som spikeren festes i sveller i fuktig vær, vil spikeren kunne henge på bordet og den vil krype ut. Ved tørking beveger bordet seg inn, men ikke nødvendigvis spikeren. Sakte vil spikeren kunne bevege seg ut av veden.

Klipt spiker har et hode som er kjegleformet på oversiden og flat på undersiden. Den er kileformet og rektangulær og vil ikke krype ut på samme måte som trådspikeren. I tillegg kan korrosjonen feste den urimelig godt, noe som kan oppleves av alle som prøver å demontere eldre kledning eller lister...

Stående kledning

tømmermannspanel og annen stående kledning var det tidligere vanlig å feste bordene med to spikre for hvert spikerslag. Unntaket er selvfølgelig lektepanel, hvor overliggeren ble festet med en spiker. På 1960-tallet ble det vanligere med én spiker for innfesting av underliggerne. I enkelte tilfeller ble spikeren også dykket og hullene kittet slik at overflaten ble så glatt som mulig. 

Ved montering av kledning skal det ikke spikres gjennom to bord. Det vil hindre treet å bevege seg og kan føre til oppsprekking. Spikerlengden skal være minst 3 x tykkelsen av kledningsbordet - og her må det tas i betraktning at det dreier seg om 1" bordtykkelse! 

Spikring av tømmermannskledning. Her er overliggeren også profilert med en hulkil. Ill: Bygg og Bevar
Spikring av tømmermannskledning. Her er overliggeren også profilert med en hulkil. Ill: Bygg og Bevar
Her er kledningen festet med trenagler. Fra Bygningshistorisk park på Dovre. Foto: Bygg og Bevar
Her er kledningen festet med trenagler. Fra Bygningshistorisk park på Dovre. Foto: Bygg og Bevar
Trivelig emballasje og brukbar norskprodusert spiker fra etterkrigstiden, Christiania Spigerverk og Mustad. Foto: Bygg og Bevar
Trivelig emballasje og brukbar norskprodusert spiker fra etterkrigstiden, Christiania Spigerverk og Mustad. Foto: Bygg og Bevar

Liggende kledning

Liggende kledning festes som regel med en spiker per spikerslag. Da spikrer man slik at et bord blir klemt mot øvre del av bordet som ligger under. Heller ikke her skal man spikre gjennom to bord, det kan føre til oppsprekking. Normalt festes spikeren i den nedre tredjedelen av bordet. 

Unntaket er kledning med åpen dobbeltfals. Den må festes med to spikre.

 

Spikerpistol

Spikerhodet bør flukte med panelets overflate. Det kan derfor være skummelt å bruke spikerpistol. Ulik motstand i treverket vil gi ulik inntrenging i kledningen, noe som er vanskelig å justere seg bort fra. Resultatet blir ofte for dypt innskutte spiker i panelet. I verste fall kan dette gi utgangspunkt for oppsamling av skitt, som gir algevekst og råte. Har skaden først skjedd, kan du sparkle med vinduskitt og male over. 

 

Les mer om ulike typer kledning: Utvendig veggkledning - med margen ut og rota ned

Spikting av supanel. Ill: Bygg og Bevar
Spikting av supanel. Ill: Bygg og Bevar
;
;