BNL MD
Kantskårne bord under produksjon. Foto Christer Stenby

Fra skog til vegg uten snarveier

Ås kommune går nye veier i bygningsvernet

Driftsavdelingen i Ås kommune hviler ikke på spaden. Kommunen satser nemlig på kompetanse blant sine håndverkere. I regi av Riktig Restaurering Akershus avholdes Materialprosjektet "Fra skog til vegg" hvor flere ansatte i avdelingen deltar. Prosjektet har fire samlinger og fredag 11. april var det klart for saging. 23 karer i alt møtte opp på Haugen gård i Spydeberg med varm drikke, hørselvern og barkespader og vi var med.

Ny utvendig kledning til skolebygg

Materialprosjektet "Fra skog til vegg" gjennomføres over fire samlinger i 2014 og er et samarbeidsprosjekt mellom Riktig Restaurering Akershus - RRA, Riksantikvaren og Ås kommune. Formålet med kurset er å øke deltakernes kompetanse om materialer, teknikker og tradisjonell bygningskunst. Bakgrunnen for prosjektet er behovet for ny kledning på Norby skole i Ås kommune, en bygning fra perioden 1780-1850. Målsetning er å gjennomføre utbedringene på skolen i tråd med tradisjonelle metoder helt fra utvelgelsen av trær i skogen til de sagde og høvlede bordene skal kles på gavlveggen. Daglig leder Per-Willy Færgestad ved Riktig Restaurering Akershus har skrevet fire tilstandsrapporter for Ås kommune, blant annet for Solberg gård og Norby skole. Tilstandsrapporten for Nordby skole danner grunnlaget for arbeidet som gjøres i Materialprosjektet.

Ved siden av instruksjoner og teori fra kursholder er læring gjennom aktiv utøvelse er et sentralt prinsipp i kursene. De praktiske ferdighetene utgjør hovedgrunnlaget og alle deltakerne engasjeres i oppgavene som skal utføres.

Svikter bjelken under Steinar Moldal? Karen på bakken er ikke flat i nesegrus beundring - han holder tommestokken for å sjekke svikta. Foto: Christer Stenby
Svikter bjelken under Steinar Moldal? Karen på bakken er ikke flat i nesegrus beundring - han holder tommestokken for å sjekke svikta. Foto: Christer Stenby

Fra skog til sag

Det var Thor Hesleskaug fra Haugen gård i Spydeberg som var vert da den andre samlingen i Materialprosjektet "Fra skog til vegg" ble avholdt. Hesleskaug hadde allerede stilt gårdens skog til disposisjon i februar da 25 grantrær ble felt og like mange ble ringbarket. Trærne ble plukket ut fra gamle teiger hvor det var drevet plukkhogst i 1920 årene.

Fra skog til sag

Det var Thor Hesleskaug fra Haugen gård i Spydeberg som var vert da den andre samlingen i Materialprosjektet "Fra skog til vegg" ble avholdt. Hesleskaug hadde allerede stilt gårdens skog til disposisjon i februar da 25 grantrær ble felt og like mange ble ringbarket. Trærne ble plukket ut fra gamle teiger hvor det var drevet plukkhogst i 1920 årene.

Kantskårne bord under produksjon. Foto Christer Stenby
Kantskårne bord under produksjon. Foto Christer Stenby

Moldal kommer fra Hjerleid skole og håndverksenter. Han formidlet kunnskap om alt fra hvilke stokker som egnet seg til ulike materialdimensjoner til hvordan materialene best kunne stables til tørking. Til saging av bordene ble det brukt en norskprodusert horisontal båndsag som enkelt kunne justeres inn for ulike tykkelser. Alle deltakerne fikk prøve seg ved sagen og bidratt i utvelgelsen av hvilke emner som skulle tas ut av stokken. Deltakerne ble godt hjulpet av dagens kursholder Steinar Moldal.

Den originale kledningen på Norby skole har under- og overliggere. Underliggerne er ukantede 1", mens overliggerne er kantede i 5/4". I tillegg var det behov for andre dimensjoner, blant annet bjelker og bokser, samt bakhonbord til reparasjon av den gamle taktroen. Tømmeret ble godt utnyttet.

Resultatene av dagens arbeid; fine stabler og alle fingrene i behold. Foto Christer Stenby
Resultatene av dagens arbeid; fine stabler og alle fingrene i behold. Foto Christer Stenby

Ås kommune deltok på kurset med fire medarbeidere fra driftsavdelingene. Flere av disse har tidligere deltatt på kurs arrangert av Riktig Restaurering Akershus, blant annet på dørkurs, vindusrestaureringskurs etc. Frank Holm fra vedlikeholdsavdelingen understreker betydningen av kommunens satsning:Ås kommune går nye veier

"Vi satser på kompetanseutvikling blant medarbeiderne i driftsavdelingen. Kunnskapen de erverver seg betyr lønnsomhet for kommunen og trivsel for de ansatte. Vi kan utføre kunnskapsbasert vedlikehold av eldre bygninger noe som sjelden lar seg innhente via rammeavtaler".

For mange kommuner kan det være utfordrende å konkurrere med bedrifter når det gjelder lønn. I Ås kommune har man derimot valgt å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft blant annet gjennom å tilby kompetanseheving gjennom kurs og seminarer. Tiltaket har ikke bare et rekrutteringsaspekt. Innenfor kommunenes rammeavtaler kan det være vanskelig å skaffe til veie tjenester som tar for seg restaurering og vedlikehold av eldre bygg. Disse tjenestene kan kommunen nå utføre selv. Vedlikehold tilpasses byggenes alder og byggeskikk. Kursene har dessuten bidratt til bevissthet omkring materialkvalitet. Dette gir besparelser ved at færre bygningsdeler byttes ut siden man i større grad reparerer og utbedrer de originale.

På bakgrunn av tilstandsrapporten Per-Willy Færgestad skrev fra Solberg gård har driftsavdelingen blant annet utført reperasjoner av 200 år gamle loftsvinduer og kledning. Vinduene i sørgavlen på dette bygget var råteskadet. Men, sammen med Per-Willy førte kommunens ansatte vinduene tilbake til gammel pr akt!

vinduer-solberg-gaard.png
;
;