#

Varmlesket mørtel

T. Berner & Co har studert gammel mur i Skottland

Ved hjelp av Bygg & Bevar prisen fra 2013 dro vi, en gruppe på 5 personer fra T. Berner & Co A/S sommeren etter, på workshop i Blackford Skottland.  Tema var bruk av varmlesket mørtel; "Hot Lime Mortars".

Workshopen var arrangert i regi av The Building Limes Forum (BLF) og The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB), 3. juli 2014. Objektet var en kirkeruin. The Old Parish Church i Blackford fra 1574, en tidlig etter-­reformatorisk sognekirke. I dag uten tak etter brann. Workshopen var todelt, med en ”Hands-on” gruppe som vi var en del av, og en ”Observers Group” hvor konsulentene deltok. Vi var 12 deltakere på den praktiske biten. Tilsvarende med teoretikere. Workshopen ble ledet av Bill A. Revie og Duncan Strachan.

Gamle kjente fra The Building Limes Forum (BLF)

Vår Maestro var Duncan Strachan, spesialist på ”Hotmix”, med mer en 20 års erfaring fra konservering av ruinanlegg rundt i Skottland. Jeg kjenner Duncan gjennom medlemskap i BLF både fra Storbritannia og Bergen, hvor BLF og det nordiske kalkforum hadde et felles årsmøte for en del år siden. I Bergen demonstrerte Duncan ”Harling” skvettpuss, med hot lime mortar,  basert på brent kalk fra Vestlandet og lokal sand. Demonstrasjonen ble gjort på en murbygning i bakkant av Bryggen i Bergen. Etter hva jeg har sett står dette godt også i dag.

Klar til å starte. Kursdeltagerne er både observatører og praktikere.
Klar til å starte. Kursdeltagerne er både observatører og praktikere.

Tilbake til objektet; The Old Parish Church fra 1574

På forhånd var det foretatt analyser av mørtel fra ulike steder på ruinen, fra murmørtel og spekkemørtel, 4 stk. totalt. Materialene ble analysert kjemisk, makro/mikroskopisk og ved  tynn-slip av Construction Materials Consultant Ltd. Ved Bill A. Revie.


3 av mørtelprøvene ble vurdert til å være brukt som ”hotmix” med brent kalk 
(quicklime) lesket i sammen med sand. 1 ble vurdert til være basert på lesket kalk (limeputty) blandet med sand. Det var små variasjoner i bindemiddeltype, sand/tilslag og blandingsforhold. Bindemiddel var kalk, med svake hydrauliske egenskaper (”feebly hydraulic”) Sanden, naturlig nok av lokal art, med sandkorn opp til 8 m.m. (riversand) Mørtlene var fete, altså bindemiddelrike.


Det ble funnet aske (etter brenning ?) og underbrente/overbrente partikler i mørtelprøvene. Blandingsforholdene i de ulike eksemplene ble (i volum) vurdert til 1 del svakt hydraulisk kalk til 1,4 deler sand/tilslag.  
(hvor underbrente/overbrente kalkpartikler ble regnet som tilslag, ikke bindemiddel). 
Eller: 1 del brent kalk (Quicklime) til 1,1 del sand/tilslag.

I arbeid under kyndig ledelse.jpg

Bare "industrivare" å få kjøpt

Det er for tiden ikke lenger tilgjengelig tradisjonelt brent kalk i Skottland, kun industrielt fremstilt. Sanden, er som i Norge, tilpasset moderne sementbasert teknologi.

 • 4 deler elvesand  0 – 4 m.m. (Måleenhet ca. 1 liter)
 • ½ del grus 4-­‐8 m.m. fra samme sandtak
 • 1 del brent kalk i granulat (ikke pulver)
 • (fra Masons Mortar. CL 90 Quicklime, Kalsiumrik og ikke hydraulisk)
 • ½ liter NHL 2. (fra Otterbein, svakere enn St. Astier NHL 2)
 • Vann

Sand, grus, brent kalk i de nevnte forhold ble tørrblandet i en murerdunk. Tilstrekkelig vann ble tilsatt, men ikke mer! Det hele ble blandet i sammen med håndvisp, under relativt kraftig varmeutvikling. I ganske tørr tilstand ble denne blandingen stående (overdekket med  jutestrie) i ca. 20 minutter, til den var litt nedkjølt, før den lille delen med NHL 2 ble tilsatt. Mørtelen ble blandet på ny, tilsatt litt vann for å bli ”workable”. Og ble brukt direkte i varm tilstand til spekking av rengjorte og forvannede fuger. 
Mørtelen ”satt seg” etter hvert i dunken, og ble ”knock up” med en slager til riktig konsistens. (Duncan lager små enheter selv når de er en gjeng på 3-­‐4 stykker)

 • 3 ½ del elvesand
 • ½ del grus ( som ved nr. 1)
 • ½ del: 36 gr. Aske fra brent tre og 14 gr. Brent leire
 • 1 del brent kalk i granulat
 • vann

Alle deler tilsatt samtidig og blandet på tilsvarende måte med blandevisp. Mørtelen ble brukt direkte i varm tilstand, til spekking tilsvarende mørtel nr. 1.

Mørtel laget på denne måten (gjelder begge to) setter seg raskt og ekspanderer i fugene. Overflatene av fugene ettervannes og bearbeides dagen derpå, eller påfølgende, til rett overflate (i harmoni med eksisterende gamle fuger) er oppnådd. 
Arealene som bearbeides, beskyttes med strie duk mot murverket og en presenning på utsiden. Vind stoppes med en finerplate montert tett inntil murverket på begge sider av stillaset. Toppen er tildekket mot regn.

Giacomo med strieduk og presenning.
Giacomo med strieduk og presenning.

Skottene har litt annet utvalg og bruk av verktøy, vi fikk innføring i dette og prøvd det ut.

Metodene med ”Hot Lime Mortars” er ikke spesifikt skotsk, men i utstrakt bruk her borte. Historisk sett kan man forutsette at også denne måten å mure på var vanlig også i Norge. Spesielt ved muring av bygårder i for eksempel Oslo senhøstes. Lagret ”Hotmix” blir brukt på Middelalder-­‐ruinene på Hamar, i konserveringsarbeid. Teknikken er introdusert av John Henry Cowell. Vi ønsker å prøve ut metodene også i Osloregionen.

For de som måtte være interessert i ytterligere informasjon anbefales:

http://conservation.historic-­‐scotland.gov.uk/hs-­‐short-­‐guide-­‐6.pdf

Historie og bakgrunn

I den første delen av workshopen ble det introdusert historie og bakgrunn for den gamle kirkeruinen. Definisjon på hotlime, brukt både hot og cold. Fordeler og ulemper med de to metodene. Analysene av materialer ble gjennomgått.

Tea og kollegietreff

Det var tid for a ”nice cup of tea”­‐opptil flere ganger. God lokal lunch; med soup, sandwiches, sausage rolls bacon rolls and fruit. 
Workshopen ble avsluttet med felles samling og diskusjoner. Vi møtte og jobbet sammen med kolleger fra fjernt og nært i Skottland.

Det er alltid hyggelig og nyttig å møte kolleger fra andre kulturer. Forskjellige land, regioner, distrikter og så vel den individuelle håndverker har sine metoder man utfører faget på.

Duncan Strachan er den fødte læremester, kunnskapsrik, lun og jovial. 
Et riktig så fint studieopphold.

Deltakere fra Norge: 

 • Trygve Fosnæs 
 • Nils Kr. Høien Nielsen
 • Giacomo Piero Berner
 • Henryk W. Szrendera
 • Terje Berner
Duncan og gjengen fra T. Berner & co AS. Bak oss står ruinene av Blackford Old Parish Church. fv: Trygve, Nils Kr., Giacomo, Duncan, Terje og Henryk.
Duncan og gjengen fra T. Berner & co AS. Bak oss står ruinene av Blackford Old Parish Church. fv: Trygve, Nils Kr., Giacomo, Duncan, Terje og Henryk.

Edinburgh

Det hører med til historien av vi bodde i Edinburgh og kjørte leiebil i ca. 1 ½ time for å komme til Blackford. Venstrekjøring er ikke noe man kimser av, sånn helt i begynnelsen. Blackford ligger nord  for Edinburgh mellom Stirling og Perth. Vi var så vidt innom Sterling Castle. 
Vi var også turister i Edinburgh og fikk med oss Edinburgh Castle i felleskap, i tillegg til National Gallery, National Museum, en lekker gitarsjappe, The Wiskey Experience museum, verktøybutikk. etc.

På studietur til Skottland. Her ved Edinburgh Castle.
På studietur til Skottland. Her ved Edinburgh Castle.

Takk for Bygg og Bevar-prisen!

Med vennlig hilsen Terje Berner

terje_bernershv2.jpg
Terje Berner

Murmester Terje Berner er en av norges fremste fagpersoner når det gjelder restaurering av murte og pussede fasader, herunder stukkatur, sgraffito, kalkmaling, kalkpuss, rabbitzpuss mm.

Han har deltatt på flere krevende prosjekter, og holdt flere kurs.

I 2013 ble bedriften T. Berner & Co AS tildelt Bygg og Bevar-prisen.