BNL MD
#

Slik restaureres en gammel steinmur

På husmannsplassen Bergeli i Ringsaker restaureres en tørrmurt steinmur som første fase i restaurering av en gammel låve. Antikvarisk restaurerer Marius Kalseth er ansvarlig for prosjektet. Her gir han deg gode tips til hvordan du lykkes med restaurering av natursteinmur

Marius Kalseth fra Moelv er utdannet tømrer og har de senere årene jobbet som antikvarisk restaurerer på store deler av Østlandet, men med Mjøsområdet som nærmarked. Han er levende opptatt av gamle håndverksteknikker og å ta vare på gamle bygninger.

 

Husmannsplass

Dette året har han jobbet med restaurering av en husmannsplass fra 1889 i Ringsaker kommune. Hovedhuset ble restaurert i 2012. Nå har Kalseth restaurert uthuset og arbeidet med den gamle låven er godt i gang. Her var første del av prosjektet å ta ned en gammel steinmur som hadde setningsskader, oppjekking av låven, stabilisering av grunnen og gjenoppbygging av steinmuren. Prosjektet er støttet av Kulturminnefondet og Hedmark fylkeskommune. Fylkeskonservatoren har beskrevet låven som viktig for kulturmiljøet i området som historiefortellende kulturminne fra nyere tid.

#Bergeli_3.jpg

Den tørrmurte steinmuren er første del av restaureringen av låven på husmannsplassen Bergeli. Foto: NN

Mye å tenke på

Kalseth synes det er flott at gamle steinmurer tas vare på. Steinmuren på den gamle låven er den største tørrmurte steinmuren han har restaurert.

– Hva er viktig å tenke på ved restaurering av steinmurer?
– Når du skal i gang med en steinmur, er det viktig å bruke litt tid på å studere den før du tar den ned. Man må vurdere hvordan den ser ut, hvordan steinene sitter og hvordan alt er bundet sammen. Hvis muren har en skade, er en viktig del av jobben å finne ut hva som har forårsaket skaden, slik at du ved gjenoppbygging kan unngå at samme type skade oppstår i fremtiden, sier Kalseth.

#Bergeli_6.jpg

Fiona Didham og Marius Kalseth planlegger neste brikke i puslespillet. Foto: NN

– Du har gjerne et stort bygg som sitter over muren. Har det vært press fra det store bygget som ligger over? Eller er det dårlige grunnforhold som har gitt skaden på muren? Du må prøve å lese bygningen og muren for å få bedre forståelse av årsaken til at muren er skadd. Denne delen kan faktisk ta litt tid. Jo mer du har sett og jobbet med muren, jo mer skjønner du. I slike prosjekter kan det ta litt tid før du kommer inn i det. Det er imidlertid en viktig prosess som gjør at du kan løse oppgaven bedre etterpå, understreker Kalseth.

Før muren rives er det veldig viktig å dokumentere godt med bilder, slik at det er lettere å gjenskape den når du skal bygge den opp igjen.

#Bergeli_5.jpg

Sikring, støtter og jekker står i veien for muringen og må flyttes jevnlig for få plass til å legge muren. Foto: NN

Dårlige grunnforhold

På husmannsplassen Bergeli var dårlige grunnforhold årsaken til skadene på muren. 

– Her var det veldig mye leire i grunnen. Den suger til seg vann som har gjort at muren har begynt å synke på grunn av den våte grunnen. Det har gjort at muren har beveget seg utover og dratt med deg bygningen. Resultatet over tid er at hele låven har blitt skjev. Faktisk har muren flyttet seg opp mot en halv meter.

– Etter at vi plukket ned muren, fjernet vi leirmassene. Vi gravde nesten to meter ned til fjell og tok ut et to meter bredt felt der muren skulle stå. Deretter fylte vi med kult (grov stein 8-25 cm) og la tilslutt på 5 cm grus på toppen. Det er viktig at massene blir fylt lagvis og at den komprimeres med «hoppetusse» før neste lag blir lagt på. Det handler om å komprimere mest mulig for å skape en så stabil grunn som mulig å legge den nye muren på, sier Kalseth.

#Bergeli_8.jpg

Bruk av snor er viktig for å holde retningen under steinleggingen. Foto: NN

Limsteinmur

Muren på Bergeli-låven er bygget av limstein som er et gammelt navn på kalkstein. Muren som er skiftet er rundt 25 meter lang og har en flate på vel 40 kvadratmeter. De største steinene måler 1x1 meter og er 30-40 cm høye. De er lagt i bunnen som fundament. De fleste andre steinene er 50-60 cm lange og 20-30 cm høye. Med unntak av rekken med kampesteiner nederst er alle steinene murt med håndkraft.

– En tørrmurt steinmur er som et stort puslespill. Og det er akkurat som med vanlige puslespill: Noen personer ser fort det store bildet og finner lett de rette brikkene, mens andre ikke får det til. Derfor er ikke bygging av steinmur for alle. Du må faktisk ha anlegg for det, sier Kalseth.

#Bergeli_10.jpg

Steinene velges med omhu og skal passe inn i helheten. Foto: NN

Gode råd til restaurering av tørrmurt steinmur

  • Ta bilder av den gamle steinmuren (hvis det er en mur som står)
  • Sørg for at det er god og stabil grunn å bygge på
  • Du kan ha bruk for ekstra stein, så finn ut hvilken steintype det er i muren og prøv å få tak i samme type stein til å supplere med under byggingen.
  • Bruk rettesnorer
  • Den største steinen plasseres nederst og de minste øverst
  • Det er viktig at steinene bindes sammen (får et omlegg) med hverandre
  • Bruk kalkmørtel (ikke sement) i fugene. Den er mer smidig, tåler mer bevegelse og sprekker ikke så fort som vanlig sement

Og ikke glem HMS! Derfor:

  • Bruk verneutstyr
  • Bruk spett for å vri steiner med
  • Å mure steinmur er tungt arbeid, så løft riktig (med beina og rett rygg)

Pen på avstand og pen på nært hold

Å fjerne en gammel steinmur for å så bygge den opp igjen gir flere utfordringer.

– Du må sikre bygget samtidig som du må ha støtter som bygget kan hvile på når muren ikke er borte. Sikring, støtter og jekker må plasseres under bygningen akkurat der den nye muren skal legges. Du må jekke, samtidig som du må sikre bygget, samtidig som du må stable stein under. Det gjør at man nesten må være to personer for å få det til. Det er også praktisk at én styrer steinene og én legger dem på plass. Ofte må de snues og vendes på for at de skal passe inn best mulig. Dette er arbeid som går mye lettere når man jobber to sammen.

– Og så skal det se pent og riktig ut til slutt. Det skal se pent ut på avstand og på nært hold. Det er ikke bare å trykke inn en stein. Det må være den riktige steinen. Alle brikkene må ligge på riktig plass for at puslespillet skal stemme.

– Steinmuren er også mye mer enn det du ser. Det er også mye bak muren som er viktig. For at muren ikke skal skli ut, må steinene bak være stablet tett og fint. Faktisk er muringen på innsiden av hovedmuren minst like viktig. Muren bak blir en støttemur som er med på å gi god stabilitet og bidrar til at muren holder seg i generasjoner, sier Kalseth.

#Bergeli_11.JPG

Slik ble den ferdige muren på Bergeli. Foto: NN

#Bergeli_1.jpg

Det er topp stemning når Ola Weihe (fra venstre), Marius Kalseth og Fiona Didham jobber med restaurering. Alle elsker de gamle steinmurer. Foto: NN

#Bergeli_12.JPG

Den nye muren står nå på stabilt underlag og er trådrett. Foto: NN

;
;