BNL MD
#

Slik påføres ulike pussystemer

Dersom en vegg av tegl eller betong pusses, beskyttes konstruksjonen mot vær og vind. Det gir også mulig for valg av ulike farger og strukturer i pussen. Men ulike underlag krever ulike metoder. Her får du tips om fremgangsmetoden for ulike typer pussystemer

Det viktigste sjiktet er alltid grunningssjiktet som sørger for heft til underlaget. For- og ettervanning er også viktig for et godt resultat. Tildekking og om nødvendig oppvarming kan også være påkrevet og pass på at leverandørens veiledning følges. Normalt bygges pussen opp med avtakende styrke og kornstørrelse utover i sjiktene for å redusere spenninger i pussen. Det finnes også mange ulike typer sluttbehandling av pussen.

Strukturforskejller I Puss Gir Effekter

Overflatestrukturen i en puss kan varieres gjennom ulike typer behandling. Fra glattpusset med stålbrett til grovere overflater ved riving eller slemming. Foto: Camilla Sandem Dhelie 

Camilla Sandem Dhelie

Fasinasjon for stein, arkitektur og materialer gjør Camilla Sandem Dhelie til en entusiastisk kalk- og fasadeekspert innenfor temaet murte konstruksjoner. Bred erfaring med murte bygninger som spenner seg fra 1200-tallet til de som enda ikke er bygd, gir en unik referanse til materialbruk og teknikker. Hun skriver bla. artikler, holder foredrag og omtaler seg selv som Fru Fasade. Hun er en ivrig talsperson for at hvert bygg har sine behov, og at byggets egenskaper og bruk er utslagsgivende for materialbruken.  Hun innehar en Siv.ing fra NTNU innenfor faste mineralske råstoffer, en Bachelor i Ledelse, og er stadig under utdannelse.

Sekkeskurt Overflate

Pusslag kan også skures med sekkelerret for å få en vakker grovkornet overflate. Sekkeskruing kan også utføres i tynnere sjikt, hvor kun små ujevnheter i overflaten fylles med mørtel. Foto: Camilla Sandem Dhelie

Slemmet Overflate

En teglvegg som er slemmet ved hjelp av en kost. Foto: Camilla Sandem Dhelie

Teglskurt Overflate

En overflatepuss som er skurt med teglstein, såkalt teglpuss. Foto: Camilla Sandem Dhelie

Ettsjiktspusser

  • Hvitting (kalkhvitting på naturstein. Ofte 5-6 strøk med tynn påføring)
  • Sekkeskuring (tynt slør med synlig tegl, kan være pigmentert)
  • Slemming (2-3mm sjikt med finkornet puss påført med slemmekost. Pussen følger underlaget)

 

Tosjiktspusser

  • Grunningspuss + sluttpuss/Finpuss
  • Grunningspussen legges i 2-3mm og er alltid sterkere og grovere enn sluttpuss/finpuss
  • Benyttes innendørs eller på vegger som ikke trenger slagregnstett puss

 

Tresjiktspusser

  • Grunningspuss + grovpuss + finpuss (Finpuss kan erstattes av 2 strøk maling eller være i tillegg til maling)
  • Grunningspussen legges i 2-3mm
  • Grovpussen legges normalt i maks 10mm pr påslag pr dag, inntil ønsket tykkelse.
  • Finpuss legges normalt i 2-3mm og kan være gjennomfarget. Alternativt benyttes egnet maling (kalk-, silikat-, eller silikonemulsjonsmaling)
;
;