BNL MD
Detalj av dekorert fasade med mineralittpuss. Årstad vgs Foto: Beting Consult as

Rått og ærlig

Puss- og betongreparasjon på skole fra 1960-tallet

Bergen yrkesskole ble bygget i 1963. I perioden 2004-2016 ble det som nå heter Årstad videregående skole, rehabilitert for 750 mill kroner. Den vanskeligste delen av jobben var å gjenskape gavlveggen med relieffmotiv og mineralittpuss. Oppdraget gikk til spesialistene i Flis & Mur AS.

Fasaden var stedvis svært skadet, og på gavlveggen med det repeterende korsmønsteret måtte det flere steder repareres og ett av korselementene måtte støpes på nytt.

Den dekorerte gavlveggen på Årstad er overflatebehandlet med mineralittpuss, som må ses på som et dekorelement i seg selv. Den gir en særegen effekt på grunn av glimmer, som kommer frem i etterbehandlingen av pussen. Denne typen puss ble mye brukt fra midten av 20-årene og opp mot slutten av 1960-tallet. Pussen må spesialbestilles til hvert enkelt prosjekt, da farge og kornstørrelse varierer i fra bygg til bygg.

Det har lenge vært vanskelig å få tak i mineralittpuss. I dag er produktet tilbake på markedet takket være Betong Consult AS sin innsats for å løfte mineralittpussen frem fra glemselen og ut på markedet. For denne innsatsen ble bedriften hedret gjennom å bli nominert til Bygg og Bevar-prisen i 2014.

Betongarkitektur på 60 og 70-tallet

"Teoribygget" ved Bergen yrkesskole er tegnet av arkitekt Per Lingås ble oppført i 1963 som et bygg av sin tid. De store forbildene var hentet fra betongarkitekturen til arkitekter som Mies van der Rohe og Le Corbusier. Stilen ble omtalt som brutalisme, Art brut – forstått som "rått og ærlig". 

Norske eksempler på denne arkitekturen finner vi hos arkitekter som Håkon Mjelva med Økern bydelssenter (1970) og blokkene på Ammerud (fra 1960 - ) og Erling Viksjø med regjeringskvartalet (1955-58), Y-blokken (1970) og rådhuset i Bergen (1953-74). Selv om mange av disse bygningene kan virke stramme i linjene, rene i formen og uten unødige detaljer, utelukkes ikke dekorerende elementer. Y-blokken har et Picassorelieff på gavlen utført av Carl Nesjar og Årstad vgs har en rikt utsmykket gavlfasade med repetisjoner av et korsmotiv med en dekorativ puss.

Y-blokka, 1958 ark. Erling Viksjø. Picassos motiv "Fiskerne" pryder gavlen mot Akersgata, og er sandblåst av Carl Nesjar. Foto: Trond Rødsmoen/Fortidsminneforeningen
Y-blokka, 1958 ark. Erling Viksjø. Picassos motiv "Fiskerne" pryder gavlen mot Akersgata, og er sandblåst av Carl Nesjar. Foto: Trond Rødsmoen/Fortidsminneforeningen

Årstad videregående skole

Skolebygningen eies av Hordaland Fylkeskommune. Murmester Knut Erik Hellebø har sammen med Flis & Mur as Murmesterforretning satt fasadene tilbake i opprinnelig stand, slik som det var når bygget var oppført.

- Her har vi hatt store utfordringer med å utføre jobben med «gamle» teknikker i faget, som ikke har blitt utført på over 30 år siden, forteller Knut Erik Hellebø i Flis & Mur AS.

- Vi har fagfolk med lang fartstid i faget, og har vært med på flere bygg med mineralittpuss, og vi har på dette prosjektet lært opp unge murere og lærlinger til å kunne utføre slike arbeider.

Det er ikke mange som får være med på slike spesielle arbeider, og dette prosjektet har gitt bedriften en stor kompetanseutvikling av sine egne fagarbeidere og lærlinger, forteller Hellebø.

Dette var oppdraget

  • Flis & Mur as Murmesterforretning har stått som utførende for alle utvendige pussarbeider ved dette prosjektet for hovedentreprenør Byggefirma Nilsen & Andersen as.
  • Byggefirmaet Nilsen & Andersen as har utført tilleggsisolering av 3 av fasadene (nord-, sør- og østfasaden), hvor det også er tilleggsisolert + montert luftet kledning fra Sto Norge as.
  • Alle vinduer er skiftet ut på alle fasader.
  • De 3 fasadene ble pusset med Sto Superlittpuss fra Sto Norge as, samt rehabilitering av underlaget (betongskader m.m.) er utarbeidet av Flis & Mur as Murmesterforretning og utført av dette firmaet.
  • På dette prosjektet ble det benyttet produkter fra Rescon/Marpei, som er ledende på slike betongrehabiliteringer. Armeringen ble meislet ut og frilagt + påført Rescon Rustconverter + grunning med Rescon/Marpei redisitt + oppmørtling med Marpei Redirep 45. Alt dette er benyttet på alle skader som er utbedret før pussing av mineralittpuss.
  • På nye felter hvor det ble laget nye ornamenter/relieffer, så er disse støpt med Weber B30 og veggfelt er utpusset med Weber KC 35/65. Puss er også innlagt med rustfri armering i pusslaget. De nye ornamentene er utpusset med ny mineralittpuss som på resten av vestfasaden.
  • På vestfasaden (som har mineralittpuss) har Betong Consult as tatt prøver av eksisterende mineralittpuss, og funnet tilbake til den pussen som fasaden nå har fått. Fargene er identisk med de farger som var på denne fasaden.  Flis & Mur as Murmesterforretning var utførende.

Her kan du se prosessen fra start til slutt!

 

6 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Sprekker har ført til frostsprenging. Arneringen ruster. Henning Johansen sjekker grundig. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Alle skader må hugges vekk. Men på en verneverdig fasade skal alt som kan stå få stå. Foto: Flis & Mur as
Alle skader må hugges vekk. Men på en verneverdig fasade skal alt som kan stå få stå. Foto: Flis & Mur as
Skader på fasaden, Årstad vgs Foto: Betong Consult as
Skader på fasaden, Årstad vgs Foto: Betong Consult as
3 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Det viktige grunnarbeidet. Synlig armering påføres Rescon Rustconverter av Abbi. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

2 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Grunning + utfylling av puss + armering med stålnett som er festet i bakenforliggende beting og betongelementer. Forskaling av kryss i relieffer. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

13 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Ferdig pusset betonelement. Nå venter forskaling/puss av relieffer + montering av kors. Og så klart for mineralittpuss. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

8 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Forskalt og støpt nytt kors for montering i relieff. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

9 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Ferdig utpusset er relieffene klare for mineralittpuss. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Pussarbeid er håndarbeid Foto: Flis & Mur as

Pussarbeid er håndarbeid. Mineralittpussen syrevaskes etter påføring for å få frem glimmer og fargespill.  Kenneth Johansen i hvit hjelm og Knut Erik Hellebø med grønn hjelm, og i bakgrunnen står lærling Ivar Halvorsen. Foto: Flis & Mur as

Ikke hver dag man får gjøre så vakre ting på jobb! Foto: Flis & Mur as
Ikke hver dag man får gjøre så vakre ting på jobb! Foto: Flis & Mur as
5 Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Mineralittpuss. Årstad vgs Foto: Flis & Mur as

Fasade etter rehabilitering Årstad vgs Foto: Beting Consult as
Fasade etter rehabilitering Årstad vgs Foto: Beting Consult as
;
;