BNL MD
#

Fjerning av maling på utvendig panel

Malingfjerning på utvendig panel setter spesielle krav til utførelsesmetode for at resultatet skal bli vellykket. I denne artikkelen finner du tips om hvordan du bør gå frem

Prinsipper

Er huset fredet eller klassifisert som verneverdig skal man i utgangspunktet ikke fjerne malinglag. I forbindelse med oppmaling tillates det kun vanlig skrapearbeid med fjerning av løse malinglag. Det er viktig at det skrapes med vedretningen for å unngå skader i overflaten.

Skulle det på grunn av tekniske årsaker være behov for total fjerning, må dette i første omgang forelegges kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. Hvert enkelt tilfelle må vurderes nøye. Oppstår det tvil, må Riksantikvarens tekniske avdeling ta en endelig avgjørelse.

Viser det seg at malinglagene må fjernes, er det viktig å sette igjen et større referansefelt for fargelag på panel oppunder takskjegget. På dører, vinduer samt hjørnekasser må også malingslag settes igjen som dokumentasjon.

 

Malingfjerningsmidler

Løsningsmidler på lutbasis aksepteres ikke. Begrunnelsen er at det ved laboratorieforsøk er påvist aktive lutrester selv etter god etterskylling og nøytralisering. Det er også en kjennsgjerning at trefibrene blir brutt ned i overflaten og er lite egnet til å male over.

Avbrenning med åpen varme er overhodet ikke tillatt, heller ikke bruk av varmluftpistol. Sistnevnte redskap har vi også erfart branntilløp med.

Sandblåsing aksepteres heller ikke på grunn av oppflising av bordveden i treoverflaten. Overflatestrukturen som oppstår etter en slik behandling er ikke egnet til å male over. På skarpe toppunkter slites malingen fort av, i tillegg til at man sitter igjen med en totalt ødelagt overflate.

 

Varmebehandling

I dag finnes det kun én metode som kan aksepteres for fjerning av oljebaserte malinglag uten bruk av kjemikalier. Det er et svensk konstruert infrarødt apparat – «Speedheater» – basert på langbølget stråling. De langbølgete strålene trenger inn i malinglaget og bløtgjør malingen, som dermed lett lar seg fjerne med skrapejern. Har panelet profilering, lages det til et jern med negativ profil. Metoden er også utprøvd på tømmervegger med spesialoppsatte jern, men arbeidet her er noe mer tidkrevende.

 

skraper foto Akershus bygningsvernsenter.jpg

Et utvalg av ulike typer skraper. Disse må benyttes i vedretning og med forsiktighet, særlig i profiler. Foto: Akershus bygningsvernsenter

Etter ca. 3 minutters varmebehandling vil et arbeidsfelt på ca. 1 m2 være klargjort for skraping. Apparatet kan bløtgjøre opptil 20 lag med maling. Behandlingstiden vil variere med apparatets avstand fra veggen og antall malingslag.

Har bygningen vært malt med latexmaling kan denne metoden ikke benyttes. Dersom underliggende malinglag består av olje, fjerner man lett latexfilmen i ett med bløtgjorte oljemalinglag. Opptil 20 m2 kan la seg fjerne om dagen uten å skade panelets overflate, som umiddelbart kan grunnes og males på nytt med linoljemaling eller komposisjonsmaling.

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

;
;