#

Terrazzo

Terrazzo er en spesialbetong bestående av sement, pigment og et tilslag av naturstein. Benyttes gjerne i bygg hvor det er hard belastning og man samtidig ønsker en tidløs og lettstelt overflate. Det er en klassiker i offentlige bygg!

Selv om mosaikk av fliser har en lang historie, finner vi opphavet til terrazzo i 1700-tallets Italia, med "Pavimento alla Veneziana" venetiansk gulv. Her ble marmor fordelt i gulvet før støping og overflaten ble senere håndslipt og polert. Fra 1920-tallet begynte teknikken å vinne popularitet, og kostnadene ble redusert ved innføring av elektriske slipemaskiner. Fra 1924 dukket det opp fugelister på markedet, som forhindret sprekkdannelse på grunn av tørkesvinn og temperatursvingninger.

 

Hva er terrazzo

Terrazzo er et kompositt materiale, det vil si et materiale som er sammensatt av to eller flere materialer. Opprinnelig har det i hovedsak vært sement og knust naturstein. Tilsatsmaterialet av naturstein er i ulike størrelser og består ofte av marmor, granitt eller kvarts. I mange tilfeller er også sementen tilsatt et pigment. Tidligere var det vanlig å plasstøpe terrazzo. Støpes større partier deles belegget gjerne inn med fugelister. Det kan også danne skiller mellom ulike typer farger eller mønstre. Det lages også fliser som terrazzo. Siden 1970-tallet har det også blitt fremstilt kopier av ulike typer i plastmaterialer.

Terrazzo og fugelist foto Bygg og Bevar Stenby

Eksempel på terrazzo som antakelig er over 50 år gammel. Store partier med terrazzo deles inn med fugelister av metall for å unngå oppsprekking. Foto: Bygg og Bevar

Viste du at..

I Hooverdammen finnes et stjernekart lages av terrazzo. Her er alle stjerner som var synlige dagen demningen ble ferdigstilt nøyaktig markert.

På grunn av jordens rotasjon og variasjon i aksialhelling finnes det en syklus på 25 800 år hvor stjernene er i nøyaktig samme posisjon. På denne måten kan fremtidige generasjoner regne seg frem til datoen 30 september 1935, dagen for demningens åpning

 

Slik lages et terrazzogulv

Plasstøpt terrazzo legges i dag med tykkelser mellom 12 mm og 15 mm, de groveste tilslagene bestemmer tykkelsen. Tilslagene kan utgjøre så mye som 70 % av ferdig overflate. Sementen kan tilsettes fargepigmenter og inndeling av eventuelle partier kan gjøres med fugelister. Fugelistene kan være av metall, marmor, plast etc.  

Når blandingen har herdet begynner slipeprosessen. Overflaten diamantslipes med ulike grovheter etter hvilken overflate man ønsker, mellom slipningene kan det være nødvendig å fylle porer med sparkel. Overflaten kan også poleres blank. Ferdig terrazzo bør impregneres.

 

Rehabilitering av terrazzo

Selv gammel terrazzo kan bli slitt. Ved hard bruk, feil vasking eller manglende impregnering kan overflaten mattes ned og skitt kan trekke inn. I noen tilfeller kan det oppstå skader, som hull eller oppsprekking. Med enkel sliping og reparasjon kan imidlertid gammel terrazzo bli som nye, eller enda bedre. Sluttbehandlingen bør være impregnering med steinsåpe e.l.

I mange tilfeller kan en grundig rens av gulvet være tilstrekkelig.