BNL MD
Jotun reklamebilag årstall ukjent

Byggevarer- slik reklamen fremstilte dem

Etter første verdenskrig kom jobbetiden, med økonomiske oppgangstider. For første gang ble et bredt lag av befolkningen kjøpedyktige. Varehandelen og produsentene var selvfølgelig om seg og reklamefolkene fikk sitt gjennombrudd som formidlere av kjøpebudskapet.

Vi tror alltid at vår egen tid er den bedrøveligste. Svindel, lurerier og juks. Reklamer som skryter av at produktene er laboratoriumstestet, vedlikeholdsfrie og vitenskaplige. Sannheten er at det var like ille før. I løpet av forrige århundre skjedde det en revolusjon i antallet byggevareprodukter – nye materialer og teknikker kom til og konkurransen hardnet.

Veien mot de titusener av byggevarer vi har i dag var begynt. For å vinne frem var reklamefolk fra første stund nødt til å smøre både tykt og bredt. Hvis man da tok seg råd til den slags. Vi har tatt en kikk på noe snedige reklamer fra forrige århundre! 

 

Selvgjort er velgjort? 

Hvorfor la kostbare reklametegnere lage annonsen når du kan tegne (nesten) like godt selv. Thiis & Co as sløste ikke unødig kroner på såkalte profesjonelle.* (eller gjorde de det???)

Fra Norske hus og hjem årstall ukjent

Fra Norske hus og hjem, årstall ukjent. Thiis & Co a/s var et stort byggevarefirma, og ble startet av Mads Michael Thiis og hans sønn Jean Thiis. Bedriften leverte blant annet farger og stål

Vanskelig å spå

I etterpåklokskapen navn må vi kunne si at dette faktisk ikke ble så tidløst som Trysil sponplater så for seg.

Trysil Spon

Reklame i fagbladet Byggmesteren fra 1966.

"Teppe er teppe"

Britiske byråkrater med paraply og bowlerhatt foretrekker Congoleum. Kjære – er ikke den nye Congoleumen bedre enn de gamle persiske teppene? 

Fra Norske hus og hjem årstall ukjent
Fra Norske hus og hjem årstall ukjent

Veldig giftig, veldig effektivt

Kreosotimpregnert trevirke motstår råte, pæleorm og insekter. Ja, til og med folk. Det er kreftfremkallende og fototoksisk, det vil si at huden mister evnen til å motstå sollys ...

Men det viste ikke Norsk Impregneringskompani a/s ennå i 1927.

Kreosot

Fra K. Bruns Haandbok i byggfagene utgitt 1927. Det er i dag strenge regler for bruk av kreosot, men det anvendes fortsatt til impregnering av blant annet kraftlinjestolper. Men finnes ikke lenger på lekeplasser..

Fremtiden er her! 

Byggevarene kom også inn i romalderen, på godt og vondt. Skalk alle luker og røm huset – far skal fuge badet!

Fra Byggmesteren 1966

Fra fagbladet Byggmesteren 1966. Det ser ikke ut til at Bazooka fugekanon overlevde overgangen til vår tid.

Sprek ungdom

Det opprørske tenåringsrommet i Jotun sin tolkning. Legg merke til det djerve strikketøyet som ligger henslengt på gulvet! Typisk tenåringer! 

Fra Jotuns reklamebilag, årstall ukjent

Reklamebilag fra Jotun, årstall ukjent. Kledelig rotete. Typisk tenåringer!

Med ørneblikk for detaljer

Petimeteret Adolf sjekker hvert eneste vindu nøye! På Thermopanefabrikken var ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Fra Byggmesteren 1966
Fra Byggmesteren 1966

Pigment på tønner

Jeg skal ha en pakke bygningsspiker, to pensler, en snusdåse og ei tønne med kronos titanhvitt - tør "extra" for skiltmaling!

Fra K. Bruns Haandbok i byggfagene 1927
Fra K. Bruns Haandbok i byggfagene 1927

Verdens beste, men ... 

Norsk Eternit fabrikk ønsker deg en god jul. Fabrikken startet sin produksjon på Bjerkås i 1942, tre år senere begynte man med asbest i platene.

Eternitt var "ikke farlig", i allefall ikke før produksjonsstoppen i 1978. Tiden da man bare kunne børste asbesten av brødskiva i matpausen er over for godt nå.

Vogt eder for daarlige efterligninger..

Slemmestad Cementfabrik fryktet konkurransen fra dårlige etterligninger..

 

Bygg og Bevar har her utvist dårlig dømmekraft.... fra en av våre ivrige lesere fikk denne informasjon: 

"Det var en rekke reklametegnere som markerte seg under 1930-tallet. Tre som utmerket seg særlig var Eyvin Ovrum, Trygve M. Davidsen og Harald Damsleth.

Eyvin Ovrum (1882-1965) reiste i 1900 til USA der han arbeidet som avistegner i St. Louis Despatch. I 1911 var han tilbake til Norge, og i 1913 etablerte han Grafia, som i 1915 ble til Atelier E-O. Året etterpå annonserte han med å være Norges ”første og største reklameatelier”. Ovrum var svært aktiv, og i 1916 etablerte han også reklametidsskriftet Prosit. Om så ikke det var nok ga han ut årsheftet Numer til Tegneforbundet i årene 1917-20." 

;
;