#

Landsted i sveitserstil

Byggeskikkprisen i Flekkefjord

Byggeskikkprisen i Flekkefjord deles ut årlig. De som står for prisen er Flekkefjord Sparebank, avisen Agder, Flekkefjord kommune og Byggeskikksenteret. Denne flotte sveitservillaen gikk av med heder, pris og diplom i 2016.

Snerthammerveien 20 er bygd som landsted for kjøpmann og reder Hans S. Jacobsen i Flekkefjord. Jacobsen, som bodde i Sirdalsgt. 10, drev omfattende næringsvirksomhet.  I likhet med flere av Flekkefjords velsituerte handelsborgere på 1800- og tidlig 1900-tallet, flyttet Jacobsen med sin husholdning ut til landstedet på forsommeren, der familien ble boende til ut på høsten. Husfaren reiste selv daglig med båt fra det veiløse landstedet til byen og tilbake.

Jacobsen kjøpte eiendommen i 1887 og huset stod ferdig oppført i 1888. Stilpreget er den modne sveitserstilen med alle sine særtrekk: stor etasjehøyde, markert takutstikk, skifer taktekking, store krysspostvinduer, delvis innebygd veranda, og ikke minst mange, dekorative, utskårne bygningsdetaljer.

Villa Sommer

Sveitservillaen i Flekkefjord har som mange gamle hus et kallenavn. "Villa Sommer" er ganske beskrivende for denne eiendommen. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Glassveranda i sveitserstil

Et landsted i sveitserstil har veranda. "Villa Sommer" har glassvindu på verandaen i flotte farger, noe som er karakteristisk for stilen. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Klassisk interiør i moderne farger

En titt inne. Doble dører, brede gerikter og ikke minst taket vitner om et klassisk interiør - selv om fargevalget er moderne. Kakkelovnen er en god varmekilde. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Det lå, og ligger fremdeles, flere tilsvarende landsteder langs sjøen i Flekkefjord. Snerthammerveien 20 var regnet som ett av de vakreste i fjorden. Huset lå på en stor eiendom som var parkmessig opparbeidet, med steingjerder og -borger, brygge og badehus samt flere andre bygninger: uthus med treseters do og vedskjul, bryggerhus, ishus, låve og andehus.

Familien hadde med seg to kyr under sitt sommeropphold på eiendommen. Kyrne ga frisk melk til husholdningen.

Jacobsen hadde ti barn, og eiendommen var i familiens eie i fire generasjoner før eiendommen ble solgt ut av familien.

Nåværende eier, Hans Olav Hide, som har vært eier siden 1998, har satt eiendommen i stand på forbilledlig vis. Eiendommen er et eksempel på utbedring der det legges stor vekt på både riktig detaljering og materialbruk og der målet er å beholde mest mulig av det opprinnelige. Inngrepene er begrenset til det mest nødvendige. Det er lagt ny taktekking av skifer. Råteskadde deler av verandaen er erstattet av nøyaktige kopier av de opprinnelige bygningsdelene. De originale vinduene er restaurert. Nye dører på havesiden i hovedbygningen er stilmessig tilpasset bygningen. Kjellermur og trapp er puset på ny. Pipen er vakkert formet og pusset.

I tillegg til hovedhuset er de øvrige, gjenstående bygningene – badehus og uthus – satt i stand på samme omsorgsfulle måte.

Eier er nøye med å holde området rundt huset i ryddig og pent. Eiendommen fremstår som et smykke, som virkelig fortjener byggeskissprisen!

SVEITSERSTIL

Hva du skal se etter:

  • Korsformede eller rektangulære bygningskropper, noen ganger med veranda
  • Saltak, noen få valmtak, stort takutstikk, synlige åser og sperrehoder
  • Skifer eller flate teglpanner. Takflaten skal helst være "tynn" og slett
  • Krysspostvinduer med 4 eller 6 fag. T-postvinduer
  • Detaljer i farget glass på glassverandaer eller over dører
  • Dypere profilert og mer utskåret listverk enn under klassisismen
  • Dører med korte og avlange fyllinger, overlysfelt med loddrette sprosser
  • Border, utskjæringer, utskårne bjelkehoder, gavlkryss og liknende
  • Malt i 2 eller 3 farger, konstruksjon og ornamentikk fremhevet 
Snerthammervn. 20 (7).JPG

Originale vinuer. Nye kopier blir gjerne aldri det samme. Legg merke til detaljer som hjørnejern og hengsler. Glasset har en annen farge og spill enn moderne glass. Slikt glass er mulig å få kjøpt skulle man være uheldig å knuse en rute. Foto: Ivar Ole Iversen

Snerthammervn. 20 dør

Fargesettingen er med på å understreke detaljene i listverk og dekor. Foto: Ivar Ole Iversen

Sveitservilla Flekkefjord 2

"Villa Sommer " sett fra landsiden. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Sveitservilla Flekkefjord

Også utenfor uthuset er det en koselig plass å sitte. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Badehus

Eiendommen har også et badehus. Bygningen er gammel, men har ikke stått der opprinnelig. Det ble flyttet dit i 2001. Foto: Jan Rune Berge, Blinkskudd as

Bildene som er tatt av Blinkskudd AS er hentet fra salgsannonsen til Privatmegleren Bergersen & Partnere, og publisert etter avtale med dem.