BNL MD
Lover og regler. Foto: Christel E Wigen Grøndahl

Last ned kontrakter gratis!

Det er viktig å ha kontrakten i orden, skulle det oppstå uenighet underveis. Og kontraktene kan du laste ned gratis!

 

 

Hvis kontrakten gjelder en sum som er lavere enn 1,5 G (ca 112 000 kroner) skal du bruke standardkontrakt - Byggeblankett 3501.

 

Hvis kontrakten gjelder en sum som er høyere enn 1,5 G (ca 112 000 kroner) skal du bruke standardkontrakt - Byggeblankett 3502.

 

Du finner kontraktene gratis hos Standard Norge.

Få mer informasjon om kontrakter på forbrukerportalen.no

;
;