BNL MD
#

Viktige aktører i kulturminneforvaltninga i Norge

Alle har et ansvar for å sikre at kulturminner og kulturmiljøer blir forvaltet på en god måte. Det er likevel den offentlige forvaltninga som skal sørge for at lover og regler blir håndhevet og satt ut i livet. Den offentlige forvaltninga er inndelt i tre nivåer: lokalt, regionalt og nasjonalt.

;
;