Riktig Restaurering, Drøbak. Akershus Fylkeskommune, Follo Museum og Norsk handverksutvikling

Verneforeningen Gamle Drøbak

"Mange har etter hvert innsett at landets karakteristiske trehusbebyggelse er en enestående ressurs som bør tas vare på. I en liten by som Drøbak er det svært lett å registrere de endringer som skjer.

 

 

;
;