Dører fra Flekkefjord. Foto: Fylkeskonservatoren i Aust-Agder

Vedlikehold og utbedring av bevaringsverdig bebyggelse i Flekkefjord

Flekkefjord kommune og byens innbyggere forvalter store kulturhistoriske verdier. Den godt bevarte trehusbyen. Flekkefjord - den vestligste av de hvite sørlandsbyene - representerer en kulturarv av nasjonal betydning. Sørlandsbyene har blant annet det til felles at de ikke er spesielt store, og heller ikke spesielt gamle. Til gjengjeld er de tettbygde og vendt mot havnen og havet. Flekkefjord fikk bystatus først i 1842.