#

Studentersamfundet, Statsarkivet og Vollan

- inkludert Elgeseter gamle kirkegård og "Grensen"

Markant institusjons- og parkmiljø, med relasjon til tidligere NTH på Gløshaugen. Viktig som oppsluttende miljø for Høgskolen. Høgskolealléen og de øvre deler av parken er fredet. ”Grensen” er et pittoresk trehusmiljø, som ligger oppe på en bratt skrent som danner overgang til Korsgata/Singsakerbakkenområdet. Vollan (Elgeseter) er en av de eldste gårdene i byens nære omegn. Studentersamfundet er en ytterst særegen bygning med stor høgskolehistorisk, arkitektonisk og antikvarisk verdi.