BNL MD
Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

Romansk stil 1100-1350

Romansk stil blir ofte omtalt som den første felleseuropeiske stilen, selv om den på ingen måte har like bred utbredelse som gotikken. Med sin tykke, massive konstruksjon er denne stilarten relativt lett å kjenne igjen og for mange kanskje det man assosieres med middelalderen. Den bygger videre på den klassiske, romerske byggestilen hvor den overveiende delen av bevarte bygninger er kirker.

;
;