BNL MD
Postmodernisme, Oslo. Foto: CEWG

Postmodernisme 1975-1990

Hvis funksjonalismen kan oppfattes som streng og moralsk motivert i sine valg, er postmodernismen den tøysete opprøreren. Det blir et ideal å leke med tidligere epokers særegenheter og sette dem sammen på nye måter.  Arkitekturhistorien siteres, lånes fra eller kopieres, ofte med humor. Perioden kan ses på som en ny-historisme med ironisk distanse.

;
;