BNL MD
Bruker du ofte begreper som "autentisitet" eller "immateriell kulturarv"? Ikke? Alle faggrupper har sitt "stammespråk". Det kan være lurt å lære seg fagbegrepene hvis man skal diskutere sin egen eiendom med forvaltningen. Ringebu prestegårdshage er en del av et kulturmiljø. Foto: Norsk Kulturminnefond

Ordforklaringer

Hva betyr fagbegrepene i kulturminneforvaltningen?

Riksantikvaren har utarbeidet ei liste over ord og uttrykk som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.
Lista er ikke uttømmende, men gir en grei oversikt over hva som forstås ved forskjellige ord og uttrykk som brukes i dag.
;
;