Låven på Rød herregård og katta på tunet. Foto: Christel E W Grøndahl

Ny bruk av landbruksbygninger i Hedmark og Oppland

Arbeidsgruppe 2 i prosjektet Landbruksbygg og kulturlandskap arbeider for å legge til rette for ny bruk av ledige landbruksbygg. Hovedmålet er å stimulere til ny og fortsatt bruk av landbruksbygg i det norske kulturlandskapet med vekt på funksjonalitet, estetikk, kulturhistorie og arkitektur. Bygningene skal utnyttes både til tradisjonelt landbruk og nye næringer.