BNL MD
Stavnemovegen 7 (2016). Antikvarisk klasse B. Foto: Byantikvaren i Trondheim

Marienlyst i Trondheim

Arbeiderboliger anno 1914

Marienlyst er et karakteristisk boligområde, bygget for ansatte ved jernbanen i årene etter 1914. Området domineres av horisontaldelte tomannsboliger med villapreg, oppført på relativt små tomter. Noen få bygninger er revet og erstattet av nye, men det opprinnelige helhet­spreget er i god behold. 

;
;