BNL MD
#

Historisme 1850-1910

Det er vel ingen stilperiode som har vært så utskjelt som historismen. Historismen bruker alle de tidligere historiske stilperiodene som materiale, og i begrepet «historisme» finner vi etterlikninger av gotikk, barokk og orienten. Mangfoldet og dekorasjonsgleden er så variert at noen mener man ikke kan snakke om én stil men en stilforvirring.  

Hva skal du se etter:

  • Nytolkninger og sammensetninger av gotikk, renessanse, klassisk, orientalsk og barokk arkitektur og dekorelementer.
  • Tidligere stilepokers bygningselementer, klassiske søyler, tympanon (Buede eller trekantede friser over portaler og balkonger) , karyatider (skulpturer som søyler), spir, tårn og ornamenter
  • Romantisk dyrking av tidligere tider, eksotiske strøk og de store forbildene i  arkitekturhistorien
Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk kunstmuseum. i Tromsø. Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland, Riksantikvaren

Rekk opp hånden de som liker Askepott! Hva hadde vel Askepott sitt slott vært uten gotiske forbilder? Historismen ga nettopp gotikken en oppreisning. Tyske slott med spir, kirker med fantastiske rosevinduer - gotikken blir selve eventyrarkitekturen. Den gotiske ornamentikken finnes ikke bare i tyske slott, men kan gjenfinnes i nytolkning på leiegårdsfasader, villaer, lamper, stoler og gardinoppheng. Som ny-stil smelter den sammen med andre historiske referansestiler som orientalisme og dragestil. Den organiske ornamentikken med akantusranken vokser videre i art nouveau.

I Norge er nygotikken mest brukt i kirkearkitekturen. Innflytting til byene og arbeiderstrøk skulle også ha kirkebygg og de ble oppført i upusset tegl i nygotisk stil. Kirkeloven av 1851 fastslo at 3/10 av menigheten skulle få plass i de nye kirkene - noe som satte i gang en storstilt bygging av kirker hvor den gotiske stil ble valgt som det mest passende og sakrale forbildet.

Ringnesslottet (2)

Ringnesslottet eller Villa Kairo på St.Hanshuagen i Oslo er en herlig sammensurium av stilarter som alle utgjør historismen. Foto: Helge Høifødt, Wikimedia Commons.

Andre stilarter som får sin renessanse i historismen er romansk arkitektur, men også sveitserstil og ikke minst dragestil blir gjeldende i denne perioden. På samme måte som orientalske og eksotiske motiver ble tatt med i ornamenter og dekor, hentet man i Norge inspirasjon fra stavkirker og arkeologiske funn fra vikingetiden. de nasjonale strømningene i samfunnet forøvrig forsterket denne nostalgien. På lik linje med alle de overnevnte var variasjonen like stor nedover i Europa. Bare i Storbritannia alene snakker vi om rundt ti forskjellige stilarter som for eksempel Queen Anne style, Regency og Jocobethan.

Holmenkollen park

Dragestilen utviklet etterhvert som en avart til sveitserstilen. Her fra Holmenkollen park hotell som er et utpreget dragestilsbygg. Foto: Anette Ramstad

Nyrenessanse:

Nybarokk:

Wilhelm Von Hanno Oscars Gate 1867

Original tegning av arkitekt Wilhelm von Hanno av Oscars gate 29 i det som kalles "Homansbyen" i Oslo.

Nyromansk stil:

Basarene I Oslo

Et lite utsnitt av basarene i Oslo, like bak Domkirken. Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren.

Nygotiske kirker i tegl (dem er det mange av!):

Nygotiske kirker i tre:

Orientalisme:

Ole Bulls villa Lysøen utenfor Bergen. Villaen er bygget i tre, med maurisk ornamentikk, sveitserstil, russiske løkkupler og snodde salomonske søyler i skjønn og frodig forening. 

Vågan Kirke Lofoten

Vågan kirke i Lofoten. Foto: Stahlkocher, Wikimedia Commons.

;
;