BNL MD
Rekkehus fra 1950-årene i lett bindingsverk, uten isolasjon i bindingsverkshulrommet. Foto: Marte Boro

Gjenreising og Husbank-huset 1940-55

Etter krigen var behovet for boliger stort over hele landet. I de nordligste fylkene var ødeleggelsene spesielt store. Tilgangen på materialer var dårlig, malervarer til vedlikehold var nesten umulig å få tak i. Malinger fra perioden var derfor ofte egne blandinger tilsatt tran, spillolje og pigment. Gjenreisingen av Norge er preget av økonomiske hus, både visuelt og materialmessig.

 

 

Hva du skal se etter:

 • Halv annen eller to etasjes trebygninger
 • To- og firemannsboliger
 • Rektangulært og avgrenset bygningsvolum.
 • Delvis symmetri i fasaden.
 • Enkelt listverk.
 • Fravær av dekorative elementer.
 • Panelte fasader
 • Saltak med 45° vinkel
 • Knappe takutstikk
 • Kvadratiske vinduer uten eller med enkel belisting
 • Torams sidehengslede vinduer, med eller uten sprossedelte ruter
 • Husbankens typemodeller, "Svenskehus" og hus tegnet av distriktarkitektenes kontorer
 • Fra 1950: minerallullisolasjon, eternit, isolerglass, papp, folier, bygningsplater
 • Ofte kraftige farger som engelskrød, staverngul eller mellomgrønn, gjerne med hvite vindusrammer. Hvitt og gråhvitt ble også benyttet på panelet. Vinduene fikk farger som mellomblå, engelskrød eller grågrønn.

Innen gjenreisningsarkitekturen hører også de første boligblokkene. Enkle flerfamiliehus plassert i "satelitt-byer" eller "drabant-byer" litt utenfor bykjernen. Idealet var å gi rimelige, lettstelte leiligheter med moderne komfort - bad, sentralfyr og balkong. Nærheten til naturen var et pluss. Stor innflytting til byene førte til et stort behov for boliger. Flere byer ble veldig ødelagt under krigen og gjenreisingen av dem inkluderte nye tanker om byplanlegging og tilrettelegging for et moderne sentrum med plass til biler, butikker, skoler og offentlige bygninger.

Etterkrigsfunkis, Ringveien. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord
Etterkrigsfunkis, Ringveien. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord
Etterkrigsfunkis, rekkehus i Solveien. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord
Etterkrigsfunkis, rekkehus i Solveien. Foto: Ivar Ole Iversen, Byggeskikksenteret i Flekkefjord
;
;