BNL MD
Anne Mariesvei. Foto: Byantikvarens arkiv

Etterkrigsmodernisme 1945-1975

Hovedideene fra den funksjonalistiske retningen holder seg og utvikler seg etter krigen. Mange bygninger fra etterkrigsperioden er planlagt organisk "innenfra og ut". Det er romdisposisjonen som bestemmer formen, i stedet for kravet til symmetri og enhetlige bygningsvolumer som preget mange tidligere stil-arter.

Hva du skal se etter:

  • Asymmetriske, oppbrudte bygningskropper, delt i mindre volumer
  • Alle takformer og de fleste tekkingsmaterialer er representert
  • Store vinduer eller vindusfelter. Ofte uten sprosser, noen steder store, liggende ruter
  • Enkelt listverk
  • Enkle, glatte eller geometrisk inndelte dører med lite eller ingen dekor
  • Ingen fasadedekor
  • Mange ulike farger representert
  • På 60-tallet ofte svart og hvitt, der det hvite gjerne er murelementer

Etterkrigshus er som oftest asymmetriske og brutt opp i flere volumer som inneholder ulike funksjoner. De er gjerne lave, med horisontale linjer. Større vinduer enn det som var vanlig før skaper kontakt mellom ute og inne. Husene har som regel knapp detaljering og lite eller ingen dekor, men form- og fargevariasjonene er mange.

Kilde: Byantikvaren i Stavanger: 8000 trehus + ditt, Europas største trehusbebyggelse

Plantegning av sørlandshus med grue. Ill: Eirik Knudsen
Plantegning av sørlandshus med grue. Ill: Eirik Knudsen
;
;