BNL MD
Gamle Christiania.

3-årig prosjektstilling ved Hjerleid skole- og håndverkssenter

Stillingstittel
Prosjektleder
Utlyst av
Senter For Bygdekultur As
Søknadsfrist
01.05.2023
Kontaktpersoner
Helle Hundevadt
Daglig leder
93281930 Send e-post
Beskrivelse

Vil du bli en del av teamet vårt og jobbe med å formidle tradisjonshåndverk? Senter for Bygdekultur er tett knyttet opp mot Hjerleid handverksskole og driver i hovedsak med kurs, utleie, seminarer og utstillinger, og har lærlingeplasser i smedfaget og i treskjærerfaget. I løpet av våren ønsker vi å ansette en prosjektleder.

Du vil få hovedansvaret for et nytt kursprogram i trearbeid for kunst og håndverkslærere i grunnskolen. I 2020/21 utførte vi et vellykket pilotprosjekt, og prosjektet vil nå bli videreført med mål om at det på sikt kan bli et varig tilbud. Prosjektet er et tiltak mot utfordringene i grunnskolen i dag: lærerne som skal undervise i trearbeid har manglende kompetanse og erfaring i å jobbe med tre, samt at det mangler kurstilbud og ressurser for denne målgruppen. Med Prosjektet ønsker vi å bidra til en kompetanseheving hos lærere som skal undervise i kunst og håndverk. Prosjektet vil gå over tre år med muligheter for videre fortsettelse og utvikling av prosjektet.
Senter for Bygdekultur (SFB) står for organiseringen av flere kurs og seminarer blant annet TREseminaret, sommerkurs og kurstilbud i samarbeid med folkehøyskoler, 4H og andre organisasjoner. Vi søker også noen som kan fungere som kursadministrator for ett eller flere av kursprogrammene våre. Vi samarbeider tett i administrasjonen om arrangementene vi tilbyr og oppgaver blir fordelt ut ifra ønske, erfaring og kapasitet. Dette er avhengig av stillingsprosent og søkerens erfaring.

 

Vi søker en person som:

  • Har interesse i kulturarv, tradisjonshåndverk og nytenkning innenfor dette området
  • Er framsynt, løsningsorientert og har erfaring med å videreutvikle prosjekter
  • Er selvgående, strukturert og god til å organisere
  • Har erfaring i å lede større eller mindre prosjekter, som ENK eller prosjektledelse • Har erfaring med søknadsskriving, budsjett og rapportering
  • Er kontaktskapende og trygg i møte kursdeltagere og besøkende
  • Har erfaring med arrangementer inkludert bruk av sosiale medier og markedsføring
  • Bor i eller ønsker å bo nord i Gudbrandsdalen, men det er mulig å pendle

 

Vi tilbyr:

60 -- 100 % stilling i tre år med kontorplass på Hjerleid i Dovre, nord i Gudbrandsdalen. Muligheter for hjemmekontor deler av arbeidstiden. Noe forskjøvet arbeidstid må påberegnes i forbindelse med arrangementer i for eksempel helger. SFB har et bredt engasjement og har utviklet seg til å bli en viktig forkjemper og ivaretaker av tradisjonshåndverk. SFB har et stort kontaktnett som gir et arbeidsmiljø med gode muligheter for karriereutvikling. Lønn etter avtale.