BNL MD
Fredriksten kanon. Foto: Anne Madsen

Rådgiver kulturminne

Stillingstittel
Rådgiver kulturminne
Utlyst av
Forsvarsbygg
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
21.11.2022
Kontaktpersoner
Marte Oftedal
Leder kulturminneavdelingen
952 48 674
Beskrivelse

Forsvarsbygg er den største statlige eiendomsforvalter av vernede bygninger og anlegg, og har derfor bygget opp en egen kulturminneavdeling bestående av 15 medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn; arkitekter, ingeniører og rådgivere med håndverksbakgrunn, arkitekturvern/kulturminneforvaltning, etnologi, historie m.m. Til denne avdelingen søker vi nå en ny rådgiver innen bygningsvern.

Avdelingen yter et vidt spekter av tjenester innen kulturminnefaglig rådgivning, arkitektur, byggeteknikk, tilstandsanalyser og planarbeid. Vårt hovedfokus er ivaretagelse av Forsvarssektorens eiendomsportefølje av vernede bygninger og anlegg. Vi jobber med rådgivning internt i Forsvarsbygg, men tar også på oss oppdrag for andre offentlige eiendomsforvaltere.
Arbeidssted vil være i Oslo.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være kulturminnefaglig og bygningsteknisk rådgivning, bl.a. tilstandsanalyser, prosjektering og oppfølging av arbeider på byggeplass. Arbeidsoppgavene kan også omfatte generell rådgivning, saksbehandling overfor kulturmiljømyndighet mv. Til stillingen hører faglig og administrativt ansvar for egne prosjekter samt tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du er en initiativrik person som evner å ta et selvstendig ansvar for dine oppgaver. Du må være strukturert og systematisk i tillegg til at du må være glad i og god til å samarbeide med andre. 

Kvalifikasjoner

  • Utdanningsnivå må være fagbrev/svennebrev/mesterbrev eller bachelor, eventuelt master
  • Vi søker etter deg som har håndverksfaglig bakgrunn, eventuelt arkitekt eller ingeniør med praktisk erfaring
  • Du bør ha kunnskaper og erfaring innen praktisk bygningsvernarbeid f.eks. håndverkserfaring eller erfaring fra byggeplass på historiske byggverk
  • Erfaring med rådgivning og prosjektering er ønskelig
  • Erfaring med bygningsvern og kulturminneforvaltningen er ønskelig
  • Du må ha gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
  • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Konfidensielt

 

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. 

Andre opplysninger
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1464/1364 eller overingeniør/senioringeniør kode 1087 / 1181) fra 604.400 til 714.000 (lønnstrinn 65-74).
Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.
I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.