Selv om den utsatte nedre delen av panelet er råteskadet er fortsatt 3/4 deler av materialene i god stand. Foto: Bygg og Bevar

Prosjektkoordinator ved Norsk håndverksinstitutt

Stillingstittel
Prosjektkoordinator
Utlyst av
Norsk Håndverksinstitutt
Søknadsfrist
01.07.2021
Kontaktpersoner
Eivind Falk
Instituttleder
Beskrivelse

Norsk håndverksinstitutt søker gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk prosjektkoordinator i 60% stilling. Engasjementet varer i tre år fra 1. oktober 2021.

Gjennom prosjektet ønsker Norsk håndverksinstitutt å tilby utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere, bidra til økt rekruttering av tradisjonshåndverkere til museer og synliggjøre tradisjonshåndverk ut til publikum, spesielt barn og unge.

Museene i Akershus, Gudbrandsdalsmusea, Stiftelsen Lillehammer museum (Maihaugen) og ANNO museum er arenaer for prosjektet. Hjerleid skole og håndverkssenter er bidragsyter. En del reisevirksomhet på Østlandet må derfor påregnes.

 

Hovedansvarsområder

 • Kontakt med, og oppfølging av praksisarenaene
 • Rekruttering, kontakt og oppfølging av utøverne
 • Individuell tilpasning av opplegg og tilrettelegging
 • Rapportering til partnerne i prosjektet
 • Formidling av prosjektet på web og sosiale medier
 • Dokumentering etter avtale
 • Skriving av milepælsrapporter, samt sluttrapportering
 • Bidra til videreutvikling av ordningen

 

Egenskaper og kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kunnskap og interesse for tradisjonshåndverk
 • Evne til å håndtere rapportering og dokumentering i prosjektet
 • Erfaring fra arbeid med unge mennesker
 • Utadvendt
 • Strukturert
 • Førerkort klasse B

 

Arbeidssted
. Arbeidssted kan diskuteres

For ansettelse i SLM gjelder Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse, spk.no.