#

Årsrapport for Bygg og Bevar 2022

Her finner du Bygg og Bevar sin årsrapport for 2022

Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

;
;