Vindusrestaurerer og håndverksforsker - Ellev på stiklestad

Vi drar til Stiklestad for å møte en av håndverkerne som jobber med å ta vare på alle de flotte gamle husene vi ser på veien. Ellev Steinsli driver bedriften Bygningsverneren som tilbyr tradisjonelt fremstilte, altså håndlagde, dører og vinduer til restaurering og rekonstruksjon av fredede og særlig verneverdige hus.

Vi tok en stopp for å snakke med Ellev om veien inn i bygningsvernet, stipendiatprosjektet hans på Norsk Håndverksinstitutt, og hvordan han produserer og restaurerer vinduer i verkstedet som han har formet etter en mal fra 1960-tallet.

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Ellev Steinsli Bygningsvernenen. 

;
;