Vardø restored - en kjærlighetserklæring til hjembyen

Interesse for gamle hus og kulturminner kan vokse frem fra ulike utgangspunkt. For Svein Harald startet interessen gjennom et ønske om å gi noe tilbake til byen han er så glad i. 

Det Vardø han kom tilbake til etter flere år borte, var ikke den samme som han dro fra. Hva kunne han bidra med for å skape stolthet og identitet blant byens befolkning?

Matilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Svein Harald Holmen. 

;
;