Drømmen om husmannsplass - Helge på Sundet Nedre

Turen er i gang, og første stopp på veien er Sundet Nedre for å treffe Helge Skinnes, som er i gang med å redde husmannsplassen som ligger der. 

Vi ville finne ut hvor man begynner når du står der med nøklene i hånda og har et hus som er i ferd med å rase sammen - og ikke minst hva som motiverer Helge til å sette i gang med, og holde et så stort prosjekt gående. 

 

 

Med Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen og Anette Ramstad fra Bygg og Bevar.

;
;