Er en stein bare en stein? -Ola på Stiklestadstøtten

"I kulturminnevernet er en stein aldri bare en stein", sier Ola Fjeldheim som er generalsekretær i Fortidsminneforeningen.

Han har kommet til Stiklestad for å møte oss og snakke om en av Fortidsminneforeningens første ervervelser; Stiklestadstøtten. For hvorfor er en minnestøtte et viktig kulturminne? Og hva skjuler seg under bakken der støtten står i dag?

Mathilde Sprovin fra Fortidsminneforeningen, Anette Ramstad fra Bygg og Bevar og Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. 

;
;